Paieška
Pasirinkite:


Greita paieška
Gamintojai
Meniu
Reklama
Forzza naujas

Taisyklės

Pirkimo iš internetinės parduotuvės 4ratis.lt sutarties sąlygos 

Sutartis 
1. Prekių pirkimo sutartis sudaroma tiesiogiai tarp UAB Autopadanga, toliau vadinamos Pardavėju ir prekes užsakiusio kliento, toliau vadinamo Klientu.
2. Klientas, patvirtinęs prekių pirkimą internetinėje parduotuvėję mygtuku " Patvirtinti užsakymą", supranta teisingai savo veiksmus, įsipareigoja priimti siunčiamas prekes, apmokėti už užsakytas prekes per 2 darbo dienas pagal nurodytus rekvizitus. arba grynais atsiimdamas prekes iš kurjerio, prekių pristatymo metu.
3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti tiksliai tokias prekes, kurios buvo užsakytos kliento. Dėl kokių nors priežasčių negalint pristatyti šių prekių, Klientas informuojamas apie tai, pasiūlant alternatyvas, o Klientui atsisakius, pinigai yra grąžinami į kliento sąskaitą per 2 darbo dienas, jeigu jie buvo sumokėti Pardavėjui. Pastaba! Padangos parduodamos tik poromis po 2vnt, ratlankiai tik po 4vnt.
4. Prekės išlieka Pardavėjo nuosavybėje iki to momento, kai yra už jas apmokama.
5. Prekės pagal Kliento užsakymą rezervuojamos 3 darbo dienas, laukiant Kliento apmokėjimo, jei pasirinktas mokėjimas bankiniu pervedimu į Pardavėjo sąskaitą. Vėliau rezervas panaikinamas ir užsakymas anuliuojamas.
 
Privatumo politika
6. Pardavėjas naudoja Kliento duomenis tik užsakovo apdorojimo ir įvykdymo tikslais, remdamasis LR duomenų apsaugos įstatymais.
7. Pardavėjas atskleidžia Kliento duomenis - vardą, adresą, telefoną - trečiosioms šalims tik užsakymo įvykdymo tikslu - prekių pristatymui į nurodytą užsakyme vietą, apmokėjimo priėmimui. Naudojamas tik minimalus reikalingas duomenų kiekis, kad užsakymas būtų įvykdytas.
8. Jokiais kitais atvejais, be Kliento raštiško sutikimo, duomeys neatskleidžiami jokiai trečiai šaliai.
9. Jūs galite lankytis šiame tinklapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite įsigyti el. parduotuvėje parduodamas prekes, Pardavėjas prašys jūsų pateikti kontaktinius asmens duomenis.
10. Klientas bet kada gali kreiptis į Pardavėją dėl savp nurodytų duomenų naudojimo ar panaikinimo.
11.Duomenų saugojimo terminas: 12 (dvylika) mėnesių nuo dalykinių santykių su Klientu pabaigos arba iki Kliento nesutikimo tvarkyti duomenis pareiškimo dienos.
12. Lankydamasis šiame tinklapyje ir (ar) pirkdamas prekes, Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su šia Sutartimi, ją suprato ir su ja sutinka. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Sutarties nuostatas, todėl Klientas lankudamasis šiame tinklapyje, privalo susipažinti su naujausia Sutarties versija.

Sutarties patvirtinimas ir galiojimas
13. Klientas, paspaudęs užsakymo metu nuorodą "Aš sutinku su taisyklėmis", patvirtina šią sutartį.
14. Sutartis galioja iki visiško užsakymo įvykdymo. Pirkėjas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka atsisakyti prekių, jei apie tai informuoja raštu Pardavėją per 7 kalendorines dienas nuo prekių gavimo momento. Pardavėjas įsipareigoja susigrąžinti prekes per 14 kalendorinių dienų. Prekių grąžinimo mokestis išskaičiuojamas iš Kliento sumokėtų pinigų.
15. Kilus ginčams dėl sutarties vykdymo, ginčas sprendžiamas geranoriškai derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas teismo pagalba. Teismo vieta - Kauno miestas.
.
Dienos prekė
Speciali kaina
Ratlankis
Forzza Spike...

Prekės Nr.: 9924
 plačiau
118,00 €*